Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Taktilmassage - Taktilterapi

Massera enligt Taktilmetoden eller Taktilterapi

Taktilmassage är en mycket varlig massagemetod som går ut på att massera med mjuka smekningar och beröringar olika taktila receptorer på läderhuden. Detta gör att hormoner frigörs som ska sänka blodtryck, påskynda läkprocesser och vara avstressande.

Taktilmassage är en svenskutvecklad massagemetod där man inte masserar med hårt tryck och knådning av knutor. Grundtanken är att den mjuka taktila beröringen vid massagen ska öka utsöndringen av hormonet oxytocin och därmed öka välbefinnandet.

Taktilmassage används inom den svenska sjukvården inom palliativ vård av cancersjuka och strokedrabbade men förekommer även vid vård av anorexia nervosa.

En variant på taktilmassage är taktilterapi men skillnaderna mellan dessa massage- eller beröringsmetoder är mycket liten.