Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Rosenmassage

Rosenmetoden

Rosenmassage är en massage metod som är utvecklad på 1970-talet av tysken Marion Rosen. Rosen hade en sjukgymnastutbildning i grunden och var faktiskt utbildad i Sverige på 1940-talet. Vid Rosenmassage är det varsamma beröringar som ska läsu upp spänningarna i musklerna.

Rosenterapi innebär mycket pyskologi och dialog mellan patient och massören och under samtalet känner massören hur musklerna spänns under försiktigt massage. Rosenmassagen är mycket avslappnande och lugnande och det är lätt att släppa olika spänningar under den stillsamma behandlingen.