Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Sensuell massage

Sensuell massage

Sensuell massage ska utföras mellan par eller blivande par. Det finns många delar som kan ingå di den sensuella massagen och riktigt utförd sensuell massage kan blåsa nytt liv gamla relationer på ett fantastiskt sätt.

Att ge en sensuell massage kan vara lika sensuellt som att bli masseras. Får att lära sig att ge riktig sensuell massage finns det kurser och utbilningar att gå.