Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Svensk klassisk massage

Svenska Massage är ett vedertaget begrepp i många andra länder än Sverige. Syftet med den svenska massagen är att öka blodcirkulationen så att syretillförselns förbättras för musklerna. Den svenska massagen ska också hjälpa till att föra bort slaggprodukter från musklerna efter fysiskt utövning.

Tack vare massagens ska kroppens självläkande förmåga stärkas och så även immunsystemet.