Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Akupressur

Akupressur-massage

Akupressur utveckades för 4000 år sedan i Kina och ska hindra och lindra kroppsliga problem och sjukdomar. Akupressur är en erkänd och välkänd in alternativmedicinen i både Japan och Kina och bygger på att massören trycker i långsamt takt på punkter längs kroppen.

Akupressur har erkänd men ej vetenskapligt bevisad effekt på stressymptom. Till viss del liknar akupressur akupunktur men skillnaden att kroppens punkter påverkas av tryck från händer och fingrar istället för nålar.

I den traditionella kinesiska medicinkonsten orsakas mycket av kroppens symptom av felaktiga energiflöden, s.k. Chi eller Qi. Dessutom kan en missbalans mellan Yin & Yang orsaken problem i kroppen.

Kurser i Akupressur

Det finns flera olika kurser inom akupressurmassage tillgängliga, allt från enklare endagars kurser för husbehov till längre kurser om du vill bli en certifierad akupressör.

De längre kursmomenten inom akupressur kan vara upp till ett par veckor och det kan vara 3-4 steg i akupressurutbildningarna.