Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Bindvävsmassage

Bindvävsmassage

Syftet med bindvävsmassage är att frigöra den bindväv som fastnat i kroppen. Denna typ av masserande används ofta efter ärrbildande för att öka på volymen där musklerna ska få plats. Normalt gör bindvävsmassagen ont och är smärtsam.

Det positiva med bindvävsmassage är att blodcirkulationer ökar och gör bindväven och huden mer rörligt och töjbar.