Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Självmassage

Självmassage

Vid självmassage har man ingen massör förutom en själv. Massagen görs med kläderna på och endast de ställen som är lätt nåbara masseras.

Självmassage kan vara både lugnande och avslappnande trots att man själv måste utföra massagen. Främst är det axlar, nacke och bål som masseras men även armar och ben kan masseras.