Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Kiropraktik

Kiropraktik

Kiropraktik påminner till stor del om naprapati men naprapatin kan säjas vara Kiropraktik v2.0. Kiropraktiken syftar primärt mot att behandla ryggbesvär och korrigera ryggkotor och därför kallas kiropraktorn också skämtsamt för kotknackare.

Kiropraktiken utvecklades i USA av Daniel David Palmer 1895. Han hade tidigare arbetat med magnetisk läkekonst Att använda Kiropraktik har blivit ett accepterat sätt inom sjukvården att behandla vissa former av ryggbesvär.

Även andra åkommor säger vissa inom Kiropraktiken att de går att behandla men vetenskapligt grundade bevis saknas i många fall. De besvär som framförs av kiropraktorer är:

  • Yrsel
  • Nacksmärtor
  • Huvudvärk
  • Ljumsksmärtor
  • Bröstsmärtor
  • Ansiktssmärtor
  • Extremitetssmärtor