Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Presselmassage

Presselmassage

Presselmassage togs fram av Simeon Pressel under hans tid som krigsfånge i Ryssland under andra världskriget.

För att massera enligt Pressel görs massagen varannan gång på benen respektive ryggen. Denna massage sägs vara balanserande och reducerar påverkan av olika rubbningar i kroppen.