Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Kinesisk Massage

Kinesisk Massage - Traditional Chinese Medicine

Inom den kinesiska medicinen, Traditional Chinese Medicin, finns det flera olika massagetekniker. Väldigt många av de formerna av massage som finns tillgängliga idag har sitt ursprung inom den kinesiska medicinen och många av de kinesiska massagemetoderna är både välbeprövade och mycket accepterade i Kina som behandlingsmetod för en stor mängd sjukdomar och åkommor.

Olika sorters kinesisk massage

Några av de vanligaste kinesiska massagemetoderna är: