ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Idrottsmassage - Allt om Idrottsmassage
Massera - Mycket fakta och information om att Massera


Idrottsmassage

Idrottsmassage & Sportmassage

För många av de främst idrottarna är massage en förutsättning för att nå toppresultat inom sin sport eller idrott. Sportmassage har därför blivit ett väsentligt inslag i den dagliga rutinen vid träning och tävling.

Syftet med idrottsmassage är att tidigt försöka identifiera skaderisker och upptäcka bristande styrka i muskler. Dessutom innebär den regelbundna massagen för idrottsmännen att stelhet och knutor anhjälps.

Idrottsmassage och sportmassage är en genomgående massage där de yttre lagren först masseras varefter massagen blir djupare och allt mer kraftig och hårdhänt. De flesta typer av massage av musklerna ingår i sportmassage så som lättar ytlig massage och kraftigare masserande på djup, både längs musklerna men även tvärs muskelaturen. Dessutom masseras även musklernas hinnor, senor, leder och muskelfästen.

Målet med massagen är att förebygga skador men även att uppnå snabbare återhämtning och minska läketiderna. Många världsstjärnor skulle inte prestera samma goda resultat i sin idrott utan regelbunden idrottsmassage.