Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Andlig massage

Andligt masserande

Den andliga massagen syftar till att ändra din uppfattning och sinnesstämning. Vid alla andlig massage är miljön där massaerandet sker en viktig den av upplevelsen.

När du masseras vid andlig massage är det viktigt att du fokuserar på ökad medvetenhet men även på andlighet.

Den andliga massagen har sitt ursprung i österlandet från både buddism och hinduism. Den andlig massage används framförallt av buddistiska munkar.