Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Estetisk massage

Estetisk massage

Den estetiska massagen har som mål att få de yttre hudlagren att se sunda och hälsosamma ut. Alla människor vill se vackra och attraktiva och därför har den estetiska massagen blivit populär.

Hella kroppen kan masseras estetisk även om det oftast är ansiktet, händer och armarna samt magen som är vanligast vid estetisk massage.