Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Massera för kroppsmedvetenhet

Massage för ökad medvetenhet

Kroppsmedvetenhet och massage hör intimt ihop. Dock är det ovanligt att enskilda individer är medvetna av sambandet mellan kroppskontroll och masserande.

Nästan alla former massage hjälper till att öka kroppsmedvetenheten och kroppskontrollen. Delvis är det den fysiska beröringen som orsaker detta men även att kroppen kommer i bättre balans i och med masserandet.