Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Känslomässig massage

Massera för känslomässig tillfredsställelse

Känslomässig massage syftar till att lätta upp emotionella problem och eventuell ångest och kan användas på personer som utsatts för trauman. Den känslomässiga massagen här också patienter att erhålla bättre kroppsuppfattning.

Det känslomässiga masserandet är ofta mjukt och följsamt även om visst kraftigt knådande kan förekomma