Massera - Mycket fakta och information om att Massera
Rehabiliterande massage

Rehabiliterande massage

Rehab massage är ett samlingsnamn på olika typer av massage som syftar till rehabilitering efter skada, olycka eller operation. Den rehabiliterande massagen kan antingen vara ytlig och stimulerande eller så kan man också massera på djupet.